GalacticHeal.comNovinky


Dr. Kuliková navazuje kontakt a dodává sílu. Zamést si před vlastním prahem


Cesta. Foto RVZ tisku: Přinášíme přepis článku, zveřejněného v časopise Vital. -

Paní doktorka Alla D. Kulikova by možná nezvolila pro titulek rozho­voru, který jsme spolu vedly, stejná slova jako já. Vzhledem k hluboké­mu zázemí vědomostí mluví v obecnějších rovinách, chápe a doporu­čuje jako nejmodernější přístup k člověku a jeho problémům spolupráci klasické a alternativní medicíny. Ona sama má léta zkušeností s prv­ním i druhým.

Moje znalosti o tom, jak lze pomáhat člověku, jsou ve srovnání s paní doktorkou mizivé, a tak mi ona snad promine, že jsem si její odpovědi zhustila do jednoho doporučení, které konečně zná i stará lidová moudrost - totiž, že při naprosté většině potíží, ať zdravotních nebo jiných, je nejdříve ze všeho třeba

zamést si před vlastním prahem.


Paní doktorko, nemám-li žádné mimořádné psychotronické ani jiné schopnosti, mohu zmenšovat své zdravotní potíže i jinak než léky nebo bylinami?

Když si něco nadrobíte svým jednáním mezi lidmi, považujete asi za samozřejmé, že to zase svým jedná­ním budete muset nějak urovnat. A zrovna tak je to i s nemocemi, i když na první pohled to tak třeba nemusíme chápat.

Když už jsme citovaly jednu z li­dových moudrostí. poohlédněme se ještě po dalších. Neříká se například, že v někom se přímo "vaří žluč", že někomu "až poskočilo srdce rados­tí", že "hrůzou nevydal ani hlásku" atd. atd.?

Podobných rčení najdete plno - a všechna dokládají, že lidé už dávno vědí o neoddělitelnosti psychi­ky, konání člověka od jeho zdravotního stavu. A že i tam, kde nevidíme souvislosti na první pohled, ony přesto exis­tují.

Takže jak si například při ast­matu mohu "zamést před vlastním prahem"?

Každý z nás je jiný, proto i příči­ny našich potíží mohou být různé a různé mohou být i cesty k jejich odstraňování. Člověk by měl chtít hledat, ale nemůže přece jen vždyc­ky všechno sám. Těžko byste si tře­ba při virovém onemocnění naordi­novala bez potřebných znalostí ten správný lék nebo bylinu. Zrovna tak jsou nemoci, u nichž se dnes obecně ví, kde v jednání člověka hledat nejčastěji jejich příčiny. U jiných to není tak jednoznačné, takže bývá nutné vyhledat specialistu, který se může dostat při poznávání příčiny momen­tálního stavu dál než postižený.

Je o vás známo, že se dokážete "napojit" na člověka, určit jeho potíže, doporučit mu léčbu a také mu vlastním působením pomoci.

Mohu pomáhat svou bioenergoterapií, ale kdo pro sebe hledá pomoc, neměl by jen pasivně čekat. Jaká­koliv disharmonie v životě, v osob­ním i pracovním či kdekoliv jinde, se "podepisuje" i na našem zdravotním stavu. Ideální je do­sažení dokonalé harmonie těla i du­cha, a na tom může pracovat každý sám. Kdo se k němu přibližu­je, je na nejlepší cestě k prožití dlou­hého pěkného života bez nemocí.

Věřím, že v Mezinárodní Akademii psychoenergetiky, kterou vedu v Ostravě, se řada mých pacientů naučila aspoň zá­kladním postupům, jak dosáhnout ovládáním své psychiky dlouhodo­bého upevňování zdraví, zvyšování tvůrčích schopností, aktivizování in­dividuálních rezerv v organismu.

Účastníci naší školy mají možnost naučit se metodám sebepoznání, sa­moléčby a sebezdokonalení.

Považujete za důležité vztahy, v nichž žijeme?

Odpověď už lze vlastně najít v předchozí části na­šeho rozhovoru. Člověk tady není proto, aby byl sám. O tom konečně svědčí celé uspořádání svě­ta.

Vztahy mezi lidmi, zvláště mezi nejbližšími, jsou podle mého názoru tím nejdůležitějším, na čem může­me svůj život utvářet. Ovlivňují náš psychický i fyzický stav. Podle toho, jak se chováme ke svým nejbližším, podle toho, jak se mezi nimi cítíme sami a jak jim s námi je, podle toho se dá mnohé poznat.

A to, jak si do­kážeme uspořádat vztahy s lidmi, jak dokážeme pracovat na sobě, po­kud jde o náplň vlastního života, tedy, chcete-li, jak si dokážeme "za­mést před vlastním prahem", to ovlivňuje celou naši existenci. Je to cesta Ježíšova - neublížit žádnému člověku.
-ow­

Připravily OLGA WAKSMUNDSKÁ a MARCELA FIEDLEROVÁ
(Článek vyšel v časopise Vital č.10/1995, str. 16)16.10.2009, 8219xZpět ...>>>

Alla D. Kulikova,
Prof. Medicíny Ph.D.
Psychoanalytik
Magistr Biopraxe I. st.
Naturoprat EU