GalacticHeal.comNovinky


2011 - ROK KRÁLÍKA. JAKÝ BUDE?


Rok králíka. PF 2011Za nějakou dobu po Silvestru 2010 vstoupíme i podle čínského horoskopu do nového roku - Roku králíka.

Vládnoucím prvkem bude Kov.

Jakým nový rok 2011 bude? Poklidný a spokojený rok, velice vítaný a potřebný po předchozím divokém roce tygra. Měli bychom se uchylit na nějaké nerušené místo, abychom si mohli po všech těch prodělaných bitvách a bojích "lízat rány" a odpočinout si.
Vše je ovlivněno dobrým vkusem a uhlazeností a lidé si uvědomují, že diskuse a přesvědčování jsou lepší než hrubá síla.

Příznivá doba pro diplomacii, mezinárodní vztahy a politiku. Bez velkých potíží můžeme jednat uvážlivě a rozumně se rozhodovat.

Mějme se však na pozoru před přílišnou shovívavostí a pohodlností, abychom se nezačali oddávat jen snění, pohodě a požitkům.

Králík má velice škodlivý vliv na morálku lidí, kteří mají příliš rádi pohodlí - negativně ovlivňuje jejich pracovitost a smysl pro povinnost.

V tomto roce se uvolní morálka, o dodržování zákonů a nařízení se příliš nedbá. Tyto nepříjemné skutečnosti zjevně ani nikoho příliš netrápí.

Lidé jsou zaměstnáni tím, že baví sebe i jiné a vše prostě berou na lehkou váhu. Poklidný život může dospět až ke stavu chorobné ospalosti a zahálky.

Všichni se snaží odkládat nepříjemné úkoly co nejdéle. Peníze se v tomto roce vydělávají snadno, bez velké námahy. Styl života je malátný, unylý a pohodlný, dopřáváme si požitky, po nichž jsme vždy toužili. Prostě mírný rok s klidným, nerušeným průběhem, bezstarostný a šťastný, bez velkých událostí. (S použitím textu ze stránek Barunkabarborka.blog.cz)

Tak ať je Nový Rok králíka opravdu laskavý, ať my všichni nezapomeneme na svou cestu vpřed, protože kdo ví, co nás čeká v letech dalších.

Krásné vánoce a štěstí v Novém roce všem přeje
Administrace
17.12.2010, 5780xZpět ...>>>

Alla D. Kulikova,
Prof. Medicíny Ph.D.
Psychoanalytik
Magistr Biopraxe I. st.
Naturoprat EU